+++   Jedna rada: AK MÁTE ISTOTU, BIZNIS IDE LEPŠIE   +++   1   +++   Jedna rada: ČO ĎIEŤA NENAUČÍTE TO MU NENAŠETRÍTE   +++   1   +++   Jedna rada: ŠŤASTNE VYSTÚPIŤ Z AUTA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE   +++   1   +++   Zistil som jednu vec: ČÍM VYŠŠIE BÝVATE, TÝM VIAC SUSEDOV MOŽETE VYTOPIŤ   +++   1   +++   Naučil som sa jednu vec: KEĎ CHCETE, ABY NIEČO FUNGOVALO, ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI SÚ NA NEZAPLATENIE   +++   1   +++   Ako matka Vám poviem jedno: VERTE SVOJIM VLASTNÝM INŠTIKTOM   +++   1   +++   Poradíme Vám jedno: AK ĽÚBITE SVOJE DETI, NEDÁVAJTE IM POCIT, ŽE VÁS V STAROBE MUSIA ŽIVIŤ   +++   1   +++   Viem jedno: ŽIVOT NIE JE LEN HRA   +++ 1 +++ Poviem Vám jedno: KEĎ POISŤOVNI PLATÍTE, NECHAJTE STAROSTI NA ŇU +++ 1 +++ Určite viem jedno: JE FAJN, KEĎ VÁS MÁ KTO VYTIAHNUŤ Z KAŠE +++ 1 +++ Jedna rada: NEOPLATÍ SA ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH +++
ban bytca

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

    
 

Postaráme sa o vaše investície

Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.).
 
Možné poistenia v rámci programu Môj Život:
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Úrazové pripoistenia
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
 • Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie chirurgických zákrokov
 • Oslobodenie od platenie poistného v prípade invalidity
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Doktor+
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 

Aktuálnu ponuku fondov a ich zhodnotenie nájdete tu !

Komentár k zhodnoteniu fondov nájdete tu !

 
 
 

Pre viac informácií si dohodnite osobné stretnutie a neváhajte nám napísať cez kontaktný E-MAIL, alebo nám volajte na nižšie uvedené telefónne čísla.

NEZABUDNITE NA CESTU

LIKVIDÁCIA

stav

allinaz1

allinaz2