+++   Jedna rada: AK MÁTE ISTOTU, BIZNIS IDE LEPŠIE   +++   1   +++   Jedna rada: ČO ĎIEŤA NENAUČÍTE TO MU NENAŠETRÍTE   +++   1   +++   Jedna rada: ŠŤASTNE VYSTÚPIŤ Z AUTA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE   +++   1   +++   Zistil som jednu vec: ČÍM VYŠŠIE BÝVATE, TÝM VIAC SUSEDOV MOŽETE VYTOPIŤ   +++   1   +++   Naučil som sa jednu vec: KEĎ CHCETE, ABY NIEČO FUNGOVALO, ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI SÚ NA NEZAPLATENIE   +++   1   +++   Ako matka Vám poviem jedno: VERTE SVOJIM VLASTNÝM INŠTIKTOM   +++   1   +++   Poradíme Vám jedno: AK ĽÚBITE SVOJE DETI, NEDÁVAJTE IM POCIT, ŽE VÁS V STAROBE MUSIA ŽIVIŤ   +++   1   +++   Viem jedno: ŽIVOT NIE JE LEN HRA   +++ 1 +++ Poviem Vám jedno: KEĎ POISŤOVNI PLATÍTE, NECHAJTE STAROSTI NA ŇU +++ 1 +++ Určite viem jedno: JE FAJN, KEĎ VÁS MÁ KTO VYTIAHNUŤ Z KAŠE +++ 1 +++ Jedna rada: NEOPLATÍ SA ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH +++
ban bytca

Poistenie auta s 0% spoluúčasťou

Aj VY ste v minulosti radšej nenahlásili malú škodu na vašom vozidle, kvôli spoluúčasti?? V novom havarijnom poistení Moje auto ju teraz môžete nahlásiť vždy!!

Havarijné poistenie Moje auto je komplexné poistenie osobných a dodávkových vozidiel starších ako 1 rok. Poistenie je možné uzatvoriť pre jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá do 3,5 tony. V rámci variability produktu Moje auto sme pre vás pripravili tri moduly poistenia motorového vozidla, od základného po najkomplexnejší.Stavebnicový systém nášho poistenia vám umožňuje zvoliť si poistenie podľa vašich potrieb. Máte tak možnosť pokryť tie riziká, ktorých sa najviac obávate.

 

Moduly poistného krytia

Basic

 • Havária zavinená treťou osobou, tzn., že poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
 • Oprava čelného skla
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami
 • Poistenie doplnkovej výbavy vozidla

Štandard

 • Havária v plnom rozsahu
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami
 • Poistenie doplnkovej výbavy vozidla

Optimal

 • Havária v plnom rozsahu
 • Smrť následkom úrazu vo vozidle
 • Trvalé následky úrazu vo vozidle
 • Poistenie batožiny
 • Odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť
 • Škody spôsobené hlodavcami
 • Poistenie doplnkovej výbavy vozidla

K modulom poistného krytia si môžete dojednať ostatné poistenia podľa vášho výberu.

Ostatné poistenia

 • Poistenie finančnej straty
 • Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.
 • Poistenie náhradného vozidla
 • V poistení náhradného vozidla vám uhradíme náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.
 • Úrazové poistenie osôb vo vozidle
 • Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov v rozsahu vybraných diagnóz, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici, ktoré si môžete vybrať podľa vlastného uváženia a ľubovoľne ich kombinovať.

 

Konečne poistenie za pár eur

Allianz - Slovenská poisťovňa prináša absolútnu novinku - poistenie osobných a dodávkových vozidiel starších než jeden rok za bezkonkurenčnú cenu. O novom produkte hovoríme s Miroslavom Kočanom, členom predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne.

Mnoho vodičov považuje povinné zmluvné poistenie pre svoje vozidlo za dostatočné a len asi tretina motoristov na Slovensku sa rozhodne pre havarijné poistenie. Nepoistenie zdôvodňujú svojimi vodičskými skúsenosťami a cenou poistenia. Ako to vnímate vy?

Mnohí máme vysokú mienku o našej vodičskej spoľahlivosti a zodpovednosti. No na ceste nie sme sami a nie všetci vodiči jazdia rovnako bezpečne. Potvrdzuje to aj štatistika dopravnej nehodovosti: vlani zaznamenala viac ako 59 dopravných nehôd denne a len naša poisťovňa rieši ročne vyše stotisíc škôd. Navyše, vozidlo sa môže poškodiť alebo zničiť nielen pri dopravnej kolízii, ale aj mimo cestnej premávky.

Počuli sme, že ste priniesli na trh novinku, akú naši motoristi z doterajších ponúk poisťovní nepoznajú...

Ponúkame novinku s názvom Moje auto BASIC. Je to poistenie s krytím rizík, ktoré najviac ohrozujú vozidlo. Okrem toho každého motoristu zaručene veľmi príjemne prekvapí jeho cena. A nie zanedbateľný je aj fakt, ktorí určite ocenia viacerí vodiči: že toto poistenie je možné dojednať tiež s NULOVOU SPOLUÚČASŤOU.

V čom je teda jeho jedinečnosť?

Jeho jedinečnosť je vo viacerých aspektoch. Okrem iných rizík kryje haváriu zavinenú treťou osobou. Ak ste nezapríčinili dopravnú nehodu, nemusíte hľadať poisťovňu vinníka, u nás vybavíte všetko. Stačí, ak predložíte správu o nehode s vyplnenými údajmi vinníka nehody a my zabezpečíme opravu vášho vozidla.

Večnou témou sú poškodené čelné sklá. Kryje Moje Auto - ŠTART aj toto riziko?

Poškodenie čelného skla, či už odskočeným kamienkom alebo inak poškodené, je takisto kryté a opravu poškodeného čelného skla máte bez spoluúčasti.

Auto nie je lacná záležitosť a určite nechceme zažiť prekvapenie, ak auto nenájdeme na mieste, kde sme ho zaparkovali. A čo ak sa to stane?

Aj s týmto rizikom počítame a patrí do balíka tohto jedinečného produktu. Okrem toho je krytá tiež krádež časti automobilu, veď medzi najčastejšie na Slovensku patria krádeže autorádií alebo kolies s diskami. Rovnako pri úmyselnom poškodení vozidla treťou osobou, teda vandalizmom, sa môžete spoľahnúť na poisťovňu, tak ako aj v prípade stále častejších živelných udalostí - víchríc, krupobití, požiarov a záplav. Tie auto môžu nielen poškodiť, ale aj úplne zničiť.

Pre neskúsených asi budú kuriózne znieť škody spôsobené hlodavcami...

Áno, aj malá myš dokáže narobiť veľkú neplechu. Takáto na prvý pohľad kuriózna škoda však dokáže spôsobiť poriadne problémy, preto sme ju doplnili do našej ponuky. A nezabúdame ani na špeciálny bonus - v rámci poistenia Moje auto - BASIC vám ponúkame pomoc v situáciách, kedy to najviac potrebujete vo forme balíka špičkových asistenčných služieb pre prípad nehody, poruchy alebo odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí.

NEZABUDNITE NA CESTU

LIKVIDÁCIA

stav

allinaz1

allinaz2