+++   Jedna rada: AK MÁTE ISTOTU, BIZNIS IDE LEPŠIE   +++   1   +++   Jedna rada: ČO ĎIEŤA NENAUČÍTE TO MU NENAŠETRÍTE   +++   1   +++   Jedna rada: ŠŤASTNE VYSTÚPIŤ Z AUTA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE   +++   1   +++   Zistil som jednu vec: ČÍM VYŠŠIE BÝVATE, TÝM VIAC SUSEDOV MOŽETE VYTOPIŤ   +++   1   +++   Naučil som sa jednu vec: KEĎ CHCETE, ABY NIEČO FUNGOVALO, ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI SÚ NA NEZAPLATENIE   +++   1   +++   Ako matka Vám poviem jedno: VERTE SVOJIM VLASTNÝM INŠTIKTOM   +++   1   +++   Poradíme Vám jedno: AK ĽÚBITE SVOJE DETI, NEDÁVAJTE IM POCIT, ŽE VÁS V STAROBE MUSIA ŽIVIŤ   +++   1   +++   Viem jedno: ŽIVOT NIE JE LEN HRA   +++ 1 +++ Poviem Vám jedno: KEĎ POISŤOVNI PLATÍTE, NECHAJTE STAROSTI NA ŇU +++ 1 +++ Určite viem jedno: JE FAJN, KEĎ VÁS MÁ KTO VYTIAHNUŤ Z KAŠE +++ 1 +++ Jedna rada: NEOPLATÍ SA ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH +++
ban bytca

POISTENIE MAJETKU

    

Škody na majetku v dôsledku prírodných katastrôf neustále rastú.

Minuloročné povodne spôsobili škody vo výške 700 miliónov eur, samotná Allianz – Slovenská poisťovňa zaregistrovala škody za vyše 39 miliónov eur.

Jedinou spoľahlivou ochranou pred následkami povodní je komerčné poistenie majetku.

V rámci poistenia majetku Vám ponúkame:

POISTENIE STAVIEB (DOM, BYT, GARÁŽE, VEDĽAJŠIE STAVBY, ...) - produktový leták (290kB)

POISTENIE DOMÁCNOSTI (DOMÁCNOSŤ, NEHNUTEĽNOSŤ) - produktový leták (290kB)

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - produktový leták (290kB)

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY - MAJETOK - produktový leták (141kB)

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠKODU PRI VÝKONE POVOLANIA - produktový leták (200kB)

 POISTENIE PLAVIDIEL - produktový leták (357kB)

Pre viac informácií si dohodnite osobné stretnutie a neváhajte nám napísať cez kontaktný E-MAIL, alebo nám volajte na nižšie uvedené telefónne čísla.

NEZABUDNITE NA CESTU

LIKVIDÁCIA

stav

allinaz1

allinaz2