+++   Jedna rada: AK MÁTE ISTOTU, BIZNIS IDE LEPŠIE   +++   1   +++   Jedna rada: ČO ĎIEŤA NENAUČÍTE TO MU NENAŠETRÍTE   +++   1   +++   Jedna rada: ŠŤASTNE VYSTÚPIŤ Z AUTA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE   +++   1   +++   Zistil som jednu vec: ČÍM VYŠŠIE BÝVATE, TÝM VIAC SUSEDOV MOŽETE VYTOPIŤ   +++   1   +++   Naučil som sa jednu vec: KEĎ CHCETE, ABY NIEČO FUNGOVALO, ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI SÚ NA NEZAPLATENIE   +++   1   +++   Ako matka Vám poviem jedno: VERTE SVOJIM VLASTNÝM INŠTIKTOM   +++   1   +++   Poradíme Vám jedno: AK ĽÚBITE SVOJE DETI, NEDÁVAJTE IM POCIT, ŽE VÁS V STAROBE MUSIA ŽIVIŤ   +++   1   +++   Viem jedno: ŽIVOT NIE JE LEN HRA   +++ 1 +++ Poviem Vám jedno: KEĎ POISŤOVNI PLATÍTE, NECHAJTE STAROSTI NA ŇU +++ 1 +++ Určite viem jedno: JE FAJN, KEĎ VÁS MÁ KTO VYTIAHNUŤ Z KAŠE +++ 1 +++ Jedna rada: NEOPLATÍ SA ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH +++
ban bytca

POISTENIE VOZIDIEL

    

Prečo si vozidlo poistiť v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. ?

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE /PZP/

Dlhoročné skúsenosti doma i vo svete v predaji PZP – ocenenie Zlatá minca 2010 ako najlepšieho produktu  PZP na slovenskom trhu.

  • Ak spôsobíte nehodu, ASP za Vás komunikuje s poškodeným, uhradí finančné nároky poškodeného a dá Vám na vedomie, kedy a ako sa poistná udalosť zlikvidovala. ASP preberá za Vás všetky nároky voči poškodenému (nemusí to byť vždy nehoda, ale aj ekologická škoda alebo samovoľné uvedenie vozidla do pohybu).
  • Nahlásiť škodu môžete: elektronicky na webovej stránke www.allianzsp.sk, telefonicky na tel.č. 0850 122 222, kde Vám odporučia sieť našich zmluvných partnerov, ktorí za Vás vykonajú všetky potrebné kroky k úspešnej likvidácii poistnej udalosti.
  • Krytie pre prípad takejto nepríjemnej udalosti máte v SR/ČR a v krajinách EU – uvedených na zelenej karte.
  • Flexibilnosť produktu Vám umožňuje jeho optimalizáciu: výber limitu výšky odškodnenia pri nehode poškodeným osobám – pri škode na ich zdraví, či ich majetku, bez spoluúčasti – so spoluúčasťou, spôsob platby ročne, polročne, štvrťročne.
  • Asistenčné služby Mondial Assistance Vám ušetria problémy. Akonáhle ostanete s nepojazdným vozidlom  niekde na cestách: zabezpečíme Vám opravu na mieste a môžete pokračovať v jazde, odťah do najbližšieho autorizovaného servisu, kde Vám auto opravia, ubytovanie, prípadne vypomôžeme návratnou finančnou čiastkou max. do 333 EUR pri riešení takýchto nepríjemných situácií. Stačí zavolať na asistenčné tel.číslo.

V rámci poistenia vozidiel Vám ponúkame:

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE - produktový leták (284kB)

HAVARIJNÉ POISTENIE - produktový leták (284kB)

POISTENIE FINANČNEJ STRATY (GAP)

POISTENIE SEDADIEL

ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE (PZP) - všeobecné podmienky (73kB)

ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE HAVARIJNÉ POISTENIE (KASKO)- všeobecné podmienky (79kB)

Pre viac informácií si dohodnite osobné stretnutie a neváhajte nám napísať cez kontaktný E-MAIL, alebo nám volajte na nižšie uvedené telefónne čísla.

NEZABUDNITE NA CESTU

LIKVIDÁCIA

stav

allinaz1

allinaz2