+++   Jedna rada: AK MÁTE ISTOTU, BIZNIS IDE LEPŠIE   +++   1   +++   Jedna rada: ČO ĎIEŤA NENAUČÍTE TO MU NENAŠETRÍTE   +++   1   +++   Jedna rada: ŠŤASTNE VYSTÚPIŤ Z AUTA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE   +++   1   +++   Zistil som jednu vec: ČÍM VYŠŠIE BÝVATE, TÝM VIAC SUSEDOV MOŽETE VYTOPIŤ   +++   1   +++   Naučil som sa jednu vec: KEĎ CHCETE, ABY NIEČO FUNGOVALO, ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI SÚ NA NEZAPLATENIE   +++   1   +++   Ako matka Vám poviem jedno: VERTE SVOJIM VLASTNÝM INŠTIKTOM   +++   1   +++   Poradíme Vám jedno: AK ĽÚBITE SVOJE DETI, NEDÁVAJTE IM POCIT, ŽE VÁS V STAROBE MUSIA ŽIVIŤ   +++   1   +++   Viem jedno: ŽIVOT NIE JE LEN HRA   +++ 1 +++ Poviem Vám jedno: KEĎ POISŤOVNI PLATÍTE, NECHAJTE STAROSTI NA ŇU +++ 1 +++ Určite viem jedno: JE FAJN, KEĎ VÁS MÁ KTO VYTIAHNUŤ Z KAŠE +++ 1 +++ Jedna rada: NEOPLATÍ SA ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH +++
ban bytca

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Človek má po ťažkých životných situáciách vo všeobecnosti niekoľko zdrojov náhradných príjmov: štát, rodina či blízki priatelia, a napokon peniaze z finančných produktov. Otázkou ostáva, na koho sa chce v konečnom dôsledku spoľahnúť.


Komu sa máli finančná podpora od štátu, nechce mať doživotný pocit zaviazanosti a dokáže na pravidelnej báze niečo ušetriť, tomu je určené poistenie. Poistenie, na rozdiel od obyčajného šetrenia, má jednu nesmiernu výhodu. A to skutočnosť, že nezáleží na tom, kedy bude treba prejsť na núdzový režim - či hneď po podpise, alebo po desiatkach rokov. Poisťovňa vyplatí vopred dohodnutú sumu, a nielen to, čo si človek našetril.

Výhodnosť poistenia sa totiž ukazuje až po čase. Je to ako pri dáždniku. Kto má dáždnik, nemusí sa obávať následkov zmoknutia. Zákon schválnosti však zabezpečí, že pršať nebude práve vtedy, ak dáždnik neostal doma. Načo ho potom brať? Dáždnik je ako poistná ochrana - človek ju môže, no nemusí potrebovať, a zároveň jej výška môže, ale ani nemusí byť dostatočná. Je dobré, keď človek očakáva od dáždnika ochranu pred dažďom a nič iné. Ani od poistky by preto nemal očakávať výhody iných finančných produktov. Poistka je a vždy ostane poistkou. Tak, ako dáždnik dáždnikom. Život s oboma vecami je však o čosi pokojnejší.

 

V programe Flexi Život vám ponúkame:

 • Kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
 • Kapitálové životné poistenie s pevnou dobou výplaty
 • Kapitálové životné poistenie na dožitie
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Úrazové poistenie
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Poistenie ušlého zárobku
 • Pripoistenie chirurgického zákroku
 • Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
 • Pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazus následkom smrti
 • Doktor+
 

Kapitálové životné poistenie Flexi Život - produktový leták (500kB)

 
 

Pre viac informácií si dohodnite osobné stretnutie a neváhajte nám napísať cez kontaktný E-MAIL, alebo nám volajte na nižšie uvedené telefónne čísla.

NEZABUDNITE NA CESTU

LIKVIDÁCIA

stav

allinaz1

allinaz2