+++   Jedna rada: AK MÁTE ISTOTU, BIZNIS IDE LEPŠIE   +++   1   +++   Jedna rada: ČO ĎIEŤA NENAUČÍTE TO MU NENAŠETRÍTE   +++   1   +++   Jedna rada: ŠŤASTNE VYSTÚPIŤ Z AUTA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE   +++   1   +++   Zistil som jednu vec: ČÍM VYŠŠIE BÝVATE, TÝM VIAC SUSEDOV MOŽETE VYTOPIŤ   +++   1   +++   Naučil som sa jednu vec: KEĎ CHCETE, ABY NIEČO FUNGOVALO, ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI SÚ NA NEZAPLATENIE   +++   1   +++   Ako matka Vám poviem jedno: VERTE SVOJIM VLASTNÝM INŠTIKTOM   +++   1   +++   Poradíme Vám jedno: AK ĽÚBITE SVOJE DETI, NEDÁVAJTE IM POCIT, ŽE VÁS V STAROBE MUSIA ŽIVIŤ   +++   1   +++   Viem jedno: ŽIVOT NIE JE LEN HRA   +++ 1 +++ Poviem Vám jedno: KEĎ POISŤOVNI PLATÍTE, NECHAJTE STAROSTI NA ŇU +++ 1 +++ Určite viem jedno: JE FAJN, KEĎ VÁS MÁ KTO VYTIAHNUŤ Z KAŠE +++ 1 +++ Jedna rada: NEOPLATÍ SA ŠETRIŤ NA NESPRÁVNYCH MIESTACH +++
ban bytca

AKO ZMENIŤ POISŤOVŇU

Ako a kedy zmeniť poisťovňu svojho auta:

Poistná zmluva zaniká Výpoveďou poistnej zmluvy a to doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výpoveď je najlepšie doručiť osobne do pobočky poisťovne, alebo zaslať doporučenou poštou na adresu poisťovne. Pri tomto spôsobe však nie je rozhodujúci dátum prezenčnej pečiatky na pošte, ale až dátum doručenia do poisťovne.

Poistná zmluva na Vaše vozidlo zaniká i z dôvodu zmeny majiteľa motorového vozidla. Túto skutočnosť však treba oznámiť Vašej poisťovni.

VZOR - Výpoveď poistnej zmluvy - vzor na stiahnutie (28kB)

ADRESY POISŤOVNÍ V SR - tabuľka v *.pdf (143kB)

NEZABUDNITE NA CESTU

LIKVIDÁCIA

stav

allinaz1

allinaz2